کافه رستوران اوژن
غذای ایرانی

غذای ایرانی

کباب بختیاری

مخلوط چنجه و جوجه همراه با دورچین مخصوص اوژن

278,000
تومـــان
کباب وزیری

یک سیخ جوجه و یک سیخ کوبیده همراه با دورچین مخصوص اوژن

297,000
تومـــان
جوجه تک سیخ

280 گرم همراه با دورچین مخصوص اوژن

187,000
تومـــان
کوبیده دو سیخ

240 گرم همراه با دورچین مخصوص اوژن

220,000
تومـــان
جوجه ترش

280 گرم همراه بادورچین مخصوص اوژن

219,000
تومـــان
کباب ترش

280 گرم همراه با دورچین مخصوص اوژن

303,000
تومـــان
کباب برگ مخصوص

280 گرم گوشت گوساله همراه با دورچین مخصوص اوژن

370,000
تومـــان
شیشلیک

550 گرم گوشت گوسفندی همراه با دورچین مخصوص اوژن

359,000
تومـــان
کباب سلطانی

یک سیخ برگ و یک سیخ کوبیده همراه با دورچین مخصوص اوژن

398,000
تومـــان
ماهی قزل آلا

همراه با دورچین مخصوص اوژن

178,000
تومـــان
کباب محلی

چنجه گوساله همراه با دورچین مخصوص اوژن

298,000
تومـــان
باقالی قاتوق

95,000
تومـــان
زرشک پلو با مرغ

ران مرغ سرخ شده به همراه دور چین مخصوص اوژن

225,000
تومـــان
میرزا قاسمی

98,000
تومـــان
پنیر برشته

85,000
تومـــان
چلو ساده

49,000
تومـــان
سبزی پلو

60,000
تومـــان
انار بیج

198,000
تومـــان
گمج کباب میکس

140گرم گوشت کوبیده گوساله/110گرم راسته گوساله/110گرم سینه مرع کبابی با سس مخصوص

398,000
تومـــان
گمج کباب میکس ترش

140گرم گوشت کوبیده گوساله/110گرم فیله گوساله/110گرم سینه مرع کبابی باسس محصوص اوژن

445,000
تومـــان
جوجه محلی باسس مخصوص

370,000
تومـــان
مرغ شکم پر

498,000
تومـــان
سینی مزه گیلانی مخصوص اوژن

باقالی قاتوق/اشپل/باقالی/کال کباب/میزاقاسمی/پنیر برشته/گردو

348,000
تومـــان
سینی مزه گیلانی

باقالی قاتوق/میزاقاسمی/پنیر برشته

198,000
تومـــان